Chuyển đổi quang điện APTEK AP1115-20B chính hãng

– Chuyển đổi quang điện APTEK AP1115-20B là sản phẩm được chuyển từ tín hiệu dạng điện sang tín hiệu dạng quang và ngược lại.

– Bộ chuyển đổi quang điện chuyển đổi tín hiệu chạy trên mạng cáp đồng sang tín hiệu chạy trên mạng cáp quang mà không cần thay đổi toàn bộ hệ thống mạng. Dựa trên chức năng này, người điều hành mạng có thể nâng cấp hệ thống từ cáp đồng(cáp xoắn cặp UTP, FTP) lên cáp quang mà chỉ tốn rất ít ngân sách, nhân lực và thời gian.

 

0373.868.705